Emigracja to wyjazd z danego kraju do innego państwa w celu stałego zamieszkania; jest przeciwieństwem terminu «imigracja». To dwie strony medalu — każda osoba, która opuszcza jeden kraj, aby zamieszkać w innym, jest zarówno emigrantem, ponieważ opuszcza jedno państwo do innego, jak i imigrantem, ponieważ wjeżdża do jednego kraju z innego. Na przykład osoba, która wyjeżdża z Danii do Anglii, jest imigrantem w Anglii i emigrantem w Danii.

Główne powody emigracji: wojna, niska jakość życia, prześladowania z powodów politycznych lub innych w kraju pochodzenia, chęć zdobycia dobrego wykształcenia, pracy z godziwym wynagrodzeniem w innym kraju.