Imigracja to termin, który pochodzi z języka łacińskiego, od «Immigro» — «osiedlać się / wpływać», przy czym przedrostek im- tłumaczy się jako «w». Słowo to oznacza zatem wjazd obywateli jednego państwa do drugiego w celu czasowego lub stałego pobytu. Na przykład osoba, która przeniosła się do Ameryki z Meksyku lub Polski, jest imigrantem w Stanach Zjednoczonych.

Powodów imigracji jest wiele, ale wszystkie sprowadzają się do jednego: poszukiwania lepszego życia dla siebie i swoich rodzin. Motywy przeprowadzki do innego kraju różnią się w zależności od kraju pochodzenia imigranta, jego płci, wieku, kontekstu kulturowego, wyznawanych wartości i mentalności:

  • Niektórzy uciekają przed wojną, wstrząsami politycznymi, prześladowaniami na tle rasowym, religijnym lub z innych powodów.
  • Niektórzy szukają wysokiej jakości wykształcenia wyższego, a przynajmniej pracy.

Najpopularniejsze rodzaje imigracji to praca i działalność gospodarcza

  • Imigracja zarobkowa. Bardzo popularny typ, który nazywany jest również niezależnym lub profesjonalnym. Termin ten odnosi się do wjazdu cudzoziemców do danego kraju w celu podjęcia przez nich pracy.
  • Imigracja biznesowa. Jest to wjazd do innego kraju w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym kraju. Wiele państw opracowuje różnego rodzaju programy inwestycyjne w celu pobudzenia zainteresowania inwestorów zagranicznych i imigrantów biznesowych. Może to być na przykład obywatelstwo ekonomiczne, ulgi podatkowe lub pomoc rządowa przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Dla osób zamożnych imigracja zarobkowa jest często praktycznym sposobem na dywersyfikację majątku i jednoczesne uzyskanie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt w innym kraju.