Złota wiza

Złota wiza to dokument, który uprawnia uczestnika programu inwestycyjnego do stałego pobytu. Innymi słowy, złota wiza to zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt stały, które można uzyskać poprzez udział w rządowym programie inwestycyjnym na korzystnych warunkach.

Warunki uzyskania dokumentu

Posiadaczem złotej wizy może zostać osoba, która zainwestowała określoną kwotę w gospodarkę kraju. W zamian władze tego kraju udzielają inwestorowi zezwolenia na pobyt stały w uproszczonym systemie i w krótkim czasie.

Istnieją dwa sposoby uzyskania zezwolenia na pobyt stały:

  • W niektórych krajach najpierw uzyskuje się pozwolenie na pobyt. Następnie, jeśli w ciągu 5 lat nie naruszysz warunków programu (nie wycofałeś się z zainwestowanej gospodarki), w okresie 6 lat otrzymujesz pozwolenie na pobyt stały.
  • W niektórych krajach zezwolenie na pobyt stały można uzyskać natychmiast, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pobyt pośredni.

Jak uzyskać złotą wizę

Istnieje kilka możliwości inwestowania:

  • Inwestowanie w nieruchomości. Kupujesz jedną lub więcej nieruchomości za określoną kwotę. Nieruchomość może być mieszkalna lub komercyjna. Następnie należy utrzymać inwestycję w kraju przez 5 lat. W razie potrzeby można sprzedać nieruchomość, ale w zamian należy natychmiast kupić inną nieruchomość o takiej samej wartości.
  • Zakup papierów wartościowych. W tym przypadku inwestor inwestuje swoje pieniądze w zakup obligacji rządowych. Można je również sprzedać dopiero po 5 latach. Biorąc pod uwagę, że obligacje przynoszą wysokie zyski, inwestor będzie mógł pokryć większość kosztów administracyjnych związanych z rejestracją poprzez ich odsprzedaż.
  • Płatność podatku. Niektóre kraje sugerują inwestowanie w podatek akordowy. Musi on być wpłacany co roku w określonej wysokości. Aby uzyskać bankową złotą wizę w niektórych stanach, można zainwestować w otwarcie lokaty w banku.
  • Zakładanie działalności gospodarczej. Inwestor jest zobowiązany do utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej na terytorium danego państwa, dokonując określonych inwestycji. Ważne jest, aby projekt biznesowy był opłacalny dla kraju.

W niektórych krajach złota wiza jest przyznawana za inwestowanie w badania naukowe lub projekty poświęcone renowacji i zachowaniu dziedzictwa kulturowego kraju o znaczeniu narodowym.