Stały pobyt to dokument, który upoważnia cudzoziemca do oficjalnego stałego pobytu w danym kraju. Cudzoziemcy uzyskują prawo do zezwolenia na pobyt stały po zamieszkaniu w wybranym przez siebie kraju przez określony czas. Często okres ten wynosi od 5 do 10 lat.

Ogólnie rzecz biorąc, zezwolenie na pobyt stały jest krokiem w kierunku obywatelstwa. Po uzyskaniu tego statusu przysługują te same prawa, co obywatelom, z wyjątkiem prawa do głosowania i kandydowania w wyborach.

Jakie możliwości daje zezwolenie na pobyt stały?

Wszystkie kraje mają swoje własne warunki imigracji, wjazdu i pobytu. Obywatele posiadający status stałego rezydenta mogą zatem mieć różne prawa, w zależności od kraju.

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały jest uprawniony do:

 • pozostawania w kraju na czas nieokreślony;
 • podróżowania w obrębie kraju i opuszczania go nieograniczoną liczbę razy;
 • odwiedzania krajów objętych ruchem bezwizowym, z którymi podpisano umowy;
 • otrzymania usług zdrowotnych i edukacji;
 • zakupu mieszkania, domu prywatnego lub innego rodzaju nieruchomości;
 • zaciągania kredytów, korzystać z usług banków;
 • wejścia na rynek pracy i otrzymywania wynagrodzenia;
 • założenia działalności gospodarczej;
 • korzystania ze świadczeń socjalnych.

Obowiązki cudzoziemców

Wszyscy cudzoziemcy posiadający status stałego rezydenta podlegają szeregowi obowiązków wobec kraju, w którym mieszkają:

 • płacić podatki,
 • przestrzegać prawa,
 • szanować kulturę i tradycje,
 • wypełniać i wysyłać zeznania podatkowe w terminie,
 • dbać o środowisko, utrzymywać porządek i czystość.

Jak złożyć wniosek o dokument pobytowy?

Proces uzyskiwania statusu stałego rezydenta może być różny w poszczególnych krajach, w zależności od ich ram prawnych. Jednym z głównych warunków uzyskania statusu, jak wspomniano powyżej, jest pobyt w kraju na podstawie zezwolenia na pobyt. Ponadto w tym okresie cudzoziemiec musi spełnić szereg wymogów:

 • przebywać na terenie kraju przez określony czas,
 • opuszczać kraj tylko określoną liczbę razy,
 • płacić podatki,
 • przestrzegać przepisów prawa.

Jednocześnie wnioskodawcy muszą przedstawić istotne powody, dla których chcą kontynuować pobyt w kraju, aby otrzymać prawo stałego pobytu. Dobrymi powodami do ubiegania się o ten status są:

 • więzi rodzinne w kraju,
 • ważna umowa o pracę,
 • mieszkanie, dom lub inna nieruchomość,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • przyjmowanie do instytucji edukacyjnych.