Wartość katastralna to wartość nieruchomości lub gruntu, która jest ustalana przez organ publiczny w drodze specjalnej wyceny. Wartość katastralna służy do prawidłowego obliczania podatków i jest wykorzystywana w wielu innych procedurach administracyjnych (np. przy formalizowaniu umowy darowizny lub ustalaniu praw do dziedziczenia).

Każda nieruchomość i grunt ma swoją wartość katastralną. Warto pamiętać, że może się to różnić od wartości rynkowej nieruchomości. O ile wartość rynkowa zależy od stanu, projektu, napraw, lokalizacji, widoków, urządzeń i innych czynników, o tyle wartość katastralna ma inne cechy.

Wartość katastralna jest obliczana na podstawie takich wskaźników jak:

  • przeznaczenie obiektu,
  • obszar,
  • rok budowy i oddania do użytku,
  • materiały stosowane w budownictwie itp.

Dlaczego właściciel musi znać wartość katastralną? Po pierwsze, w celu prawidłowego obliczenia podatków (np. podatku gruntowego i podatku od nieruchomości). Po drugie, aby kompetentnie zarządzać i dysponować swoim majątkiem nieruchomym. Po trzecie, dla statystyki, rachunkowości itp.

Wartość katastralna jest określana przez organ państwowy. Jednocześnie właściciel nieruchomości może nie zgodzić się z wartością katastralną nieruchomości i zażądać jej zmiany. W tym celu właściciel może sporządzić niezależną wycenę, a następnie złożyć dokumenty w państwowym urzędzie ds. rejestracji nieruchomości.

W wielu krajach europejskich, a także w USA przeprowadzono kompleksową wycenę gruntów i nieruchomości. W związku z tym prawie każda nieruchomość ma tam wartość katastralną.